Echipa

„ECHIPA AQUATERRA”

 

„Nicolae Crăciun”

„Preşedinte”

Lector universitar Doctor Facultatea de Biologie, Univ. Bucureşti, Secţia Zoologie, fost consilier al Ministrului Agriculturii (2005-2008), director al Staţiunii de cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi, Univ. Al.I.Cuza, Iaşi, membru în Consiliul Ştiinţific al Parcului Comana.

 

 

„Adrian Ionaşcu”

„Membru fondator”

Biolog Doctor, cercetător ştiinţific, ihtiolog, specialist în biologia peştilor, consilier superior la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (2005-2011), colaborator la reviste de pescuit sportiv.

 

„Elena Stroe”

„Contabil-trezorier”

Expert contabil CECCAR, expert evaluator întreprinderi, Absolvent Biologie generală, Masterand la Facultatea de Biologie, Master ASE Bucureşti, Inspector Resurse Umane, formator.

„Gheorghe Stoian”

„Presedinte de Onoare”

Conferenţiar universitar Doctor, Univ. Bucureşti, Facultatea de Biologie, Catedra de Biochimie şi Biologie moleculară, membru al Societăţii Române de Biocombustibili, cercetător ştiinţific reconstrucţie ecologică.

 

„Fendrihan Sergiu”

„Membru”

Microbiolog. Cercetator Senior

 

„Hanganu Dorin”

„Membru”

Fizician. Institutul de Cercetari ChimicoFarmaceutice Bucuresti

 

„Pelcaru Cristina Florentina”

Doctorandă în toxicologie moleculară (în curs), Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea din București

 

„Stefanescu Victor”

Student al Facultății de Biologie, Universitatea din București. Aspirant în zoologie

„Stâncă Ioana”

Studentă a Facultății de Biologie, Universitatea din București. Aspirantă în biologie marină

„VOLUNTARI”

„Echipa AQUATERRA cuprinde peste 10 voluntari, studenţi din cadrul Facultăţii de Biologie, Universitatea Bucureşti care participă activ la expediţii şi proiectele de conservare a biodiversităţii.”