Proiecte

Proiecte de cercetare (2004 – prezent)

1.Contract CEEX – BIOTECH 120/2006, subcontract 310/P2 (STURDUN) (2006 – 2008) – „Conservarea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunărea inferioară”;

2.Contract CEEX–AGRAL 5 (NUTRIACVA) (2005 – 2008) – „Cercetări pentru producerea de furaje autohtone convenţionale şi neconvenţionale competitive utilizate în acvacultură”;

3.Contract Sectorial 357/2006 (2006 – 2008), „Elaborarea tehnologiilor de reproducere pentru speciile de peşti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia”;

4.Contract 3800AK/20.09.2007, „Evaluarea riscurilor asupra mediului pentru cultivarea în România a porumbului modificat genetic, liniile MON 810 şi T25”, iulie – decembrie 2007;

5.Contract 201/2006, CNAFP (2006 – 2007), „Cercetări cu privire la mecanismele de filtrare biologică a apelor destinate fermelor de acvacultură de producţie intensivă şi superintensivă”, executant;

6.Contract 52-171/2008, PN II (2008-2012), “Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultură prin introducerea sistemelor şi metodelor de hrănire automatizată şi de monitorizare a calităţii apei, în vederea încadrării în cerinţele UE privind calitatea mediului şi a produselor din acvacultură”, responsabil contract, 2008-2012;

7.Contract 52-170/2008, PN II (2008-2012), “Elaborarea şi implementarea unor tehnologii intensive de creştere a speciei Oreochromis niloticus (Tilapia) – în vederea introducerii ei în acvacultura din România”, responsabil contract, 2008-2012;

8.Contract SMIS CSNR 17610 (2011-2014), „Aria Naturala Protejata – Lacul Snagov” Management adecvat prin revizuire Plan de management pe baza de studii stiintifice, Informare si Constientizare, POS Mediu, Axa 4

9.Advanced biotechnology for intensive – freshwater aquaculture wastewater reuse – ABAWARE (2017-2019)Proiecte de cercetare (2004 – prezent)

1.Contract CEEX – BIOTECH 120/2006, subcontract 310/P2 (STURDUN) (2006 – 2008) – „Conservarea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunărea inferioară”;

2.Contract CEEX–AGRAL 5 (NUTRIACVA) (2005 – 2008) – „Cercetări pentru producerea de furaje autohtone convenţionale şi neconvenţionale competitive utilizate în acvacultură”;

3.Contract Sectorial 357/2006 (2006 – 2008), „Elaborarea tehnologiilor de reproducere pentru speciile de peşti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia”;

4.Contract 3800AK/20.09.2007, „Evaluarea riscurilor asupra mediului pentru cultivarea în România a porumbului modificat genetic, liniile MON 810 şi T25”, iulie – decembrie 2007;

5.Contract 201/2006, CNAFP (2006 – 2007), „Cercetări cu privire la mecanismele de filtrare biologică a apelor destinate fermelor de acvacultură de producţie intensivă şi superintensivă”, executant;

6.Contract 52-171/2008, PN II (2008-2012), “Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultură prin introducerea sistemelor şi metodelor de hrănire automatizată şi de monitorizare a calităţii apei, în vederea încadrării în cerinţele UE privind calitatea mediului şi a produselor din acvacultură”, responsabil contract, 2008-2012;

7.Contract 52-170/2008, PN II (2008-2012), “Elaborarea şi implementarea unor tehnologii intensive de creştere a speciei Oreochromis niloticus (Tilapia) – în vederea introducerii ei în acvacultura din România”, responsabil contract, 2008-2012;

8.Contract SMIS CSNR 17610 (2011-2014), „Aria Naturala Protejata – Lacul Snagov” Management adecvat prin revizuire Plan de management pe baza de studii stiintifice, Informare si Constientizare, POS Mediu, Axa 4

9.Advanced biotechnology for intensive – freshwater aquaculture wastewater reuse – ABAWARE (2017-2019)Proiecte de cercetare (2004 – prezent)

1.Contract CEEX – BIOTECH 120/2006, subcontract 310/P2 (STURDUN) (2006 – 2008) – „Conservarea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunărea inferioară”;

2.Contract CEEX–AGRAL 5 (NUTRIACVA) (2005 – 2008) – „Cercetări pentru producerea de furaje autohtone convenţionale şi neconvenţionale competitive utilizate în acvacultură”;

3.Contract Sectorial 357/2006 (2006 – 2008), „Elaborarea tehnologiilor de reproducere pentru speciile de peşti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia”;

4.Contract 3800AK/20.09.2007, „Evaluarea riscurilor asupra mediului pentru cultivarea în România a porumbului modificat genetic, liniile MON 810 şi T25”, iulie – decembrie 2007;

5.Contract 201/2006, CNAFP (2006 – 2007), „Cercetări cu privire la mecanismele de filtrare biologică a apelor destinate fermelor de acvacultură de producţie intensivă şi superintensivă”, executant;

6.Contract 52-171/2008, PN II (2008-2012), “Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultură prin introducerea sistemelor şi metodelor de hrănire automatizată şi de monitorizare a calităţii apei, în vederea încadrării în cerinţele UE privind calitatea mediului şi a produselor din acvacultură”, responsabil contract, 2008-2012;

7.Contract 52-170/2008, PN II (2008-2012), “Elaborarea şi implementarea unor tehnologii intensive de creştere a speciei Oreochromis niloticus (Tilapia) – în vederea introducerii ei în acvacultura din România”, responsabil contract, 2008-2012;

8.Contract SMIS CSNR 17610 (2011-2014), „Aria Naturala Protejata – Lacul Snagov” Management adecvat prin revizuire Plan de management pe baza de studii stiintifice, Informare si Constientizare, POS Mediu, Axa 4

9.Advanced biotechnology for intensive – freshwater aquaculture wastewater reuse – ABAWARE (2017-2019)Proiecte de cercetare (2004 – prezent)

1.Contract CEEX – BIOTECH 120/2006, subcontract 310/P2 (STURDUN) (2006 – 2008) – „Conservarea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunărea inferioară”;

2.Contract CEEX–AGRAL 5 (NUTRIACVA) (2005 – 2008) – „Cercetări pentru producerea de furaje autohtone convenţionale şi neconvenţionale competitive utilizate în acvacultură”;

3.Contract Sectorial 357/2006 (2006 – 2008), „Elaborarea tehnologiilor de reproducere pentru speciile de peşti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia”;

4.Contract 3800AK/20.09.2007, „Evaluarea riscurilor asupra mediului pentru cultivarea în România a porumbului modificat genetic, liniile MON 810 şi T25”, iulie – decembrie 2007;

5.Contract 201/2006, CNAFP (2006 – 2007), „Cercetări cu privire la mecanismele de filtrare biologică a apelor destinate fermelor de acvacultură de producţie intensivă şi superintensivă”, executant;

6.Contract 52-171/2008, PN II (2008-2012), “Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultură prin introducerea sistemelor şi metodelor de hrănire automatizată şi de monitorizare a calităţii apei, în vederea încadrării în cerinţele UE privind calitatea mediului şi a produselor din acvacultură”, responsabil contract, 2008-2012;

7.Contract 52-170/2008, PN II (2008-2012), “Elaborarea şi implementarea unor tehnologii intensive de creştere a speciei Oreochromis niloticus (Tilapia) – în vederea introducerii ei în acvacultura din România”, responsabil contract, 2008-2012;

8.Contract SMIS CSNR 17610 (2011-2014), „Aria Naturala Protejata – Lacul Snagov” Management adecvat prin revizuire Plan de management pe baza de studii stiintifice, Informare si Constientizare, POS Mediu, Axa 4

9.Advanced biotechnology for intensive – freshwater aquaculture wastewater reuse – ABAWARE (2017-2019)