Headquarters:Splaiul Independentei 91 - 95, Sector 5, Bucharest, Romania
Phone:+40 0732648098
Email:aquaterra_ro@yahoo.com

Raport activitate 2019-2021

2019
1.1- am finalizat contractul de cercetare Abaware care viza  activități experimentale micropilot la laboratorul din cadrul Facultații de Biologie, sediul Aquaterra.
1.2- activități de experimentare in  Stațiunea Plutonița, orașul Frasin, Suceava.
1.3- activități de cercetare științifică și publicarea a 3 articole științifice și participarea la 2 simpozioane științifice  organizate de către Universitatea Din Pitești ( 13-15 aprilie 2019 și  de către Institutul de Cercetare- Proiectare Delta Dunării Tulcea intre 7-15 mai 2019.1.4- Activități experimentale de realizare a experimentelor si de depunere a cereri de brevet la OSIM ( Oficiul National De Inventii și Mărci ) București  pe  o tehnologie nouă de filtrare a apelor de acvacultură în sisteme superintensive de creștere a peștilor de interes pentru acvacultură prin utilizarea unor  turnuri de filtrare  biologică a apei utilizând  asociații de plante microfite din genurile  și speciile de plante plutitoare numite popular lintiță-Lemna minor, Lemna trisulca, Lemna gibba, Spyrodella polirrhyza, Wolffia arrhyza.
2020
2.1- Continuarea amenajării laboratorului de cercetare de la facultatea de Biologie amenajat integral de către membrii echipei Aquaterra
2.2-  cercetări de teren  de monitorizare a speciilor și habitatelor natura 2000 la contractul  de  cercetări de studii de evaluare adecvată la  Situl natura 2000 Cotmeana
2.3-  Cercetări științifice de teren la contractul de pescuit științific pe o lungime de peste 600 km din lungimea Dunării, în sectorul  Turnu Severin- Oltenița cu pescuit  științific și evaluarea florei și faunei de nevertebrate acvatice ( zoobentos) în 12 Situri Natura 2000 de pe acest segment reofil al Dunării.
2021
3.1- Continuarea amenajării și dezvoltării celor 2 laboratoare aflate in curs de amenajare și dotare cu echipamente și rectivi de laborator
3.2-  Realizarea de cercetări experimentale asupra diferiților poluanți industriali, emiși în apă sau existenți în mediul urban (  microplastice, nanoparticule, impactul unor substanțe  asupra stării de sănătate a oamenilor) și publicarea rezultatelor științifice  de laborator în reviste științifice internaționale prestigioase cu grade mari  de impact ISI
3.3- Continuarea amenajărilor experimentale la  cele 2 laboratoare, achiziția de noi echipamente din sponsorizările obținute și din cadrul donațiilor membrilor echipei Aquaterra
3.4-  finalizarea rapoartelor stiințifice la cele 2 contracte de cercetare  de studii de evaluare adecvată pentru Situl Natura 2000 Cotmeana și pentru studiile științifice la  contractul subcontractat cu compania Jacobs din UK pentru adâncirea șenalului navigabil al Dunării în sectorul Turnu Severin- Oltenița având ca beneficiar Administrația fluvială a Dunării de Jos Galați
3.5- aprobarea brevetului științific depus la OSIM cu privire la utilizarea unor plante microfite in filtrarea biologică a apei de acvacultură în sistemele superintensive de acvacultură a peștilor de interes economic( înștiințare oficială )
3.6- publicarea de articole științifice  importante in reviste cotate ISI și efectuarea de noi experimente la cele 2 laboratoare
3.7-susținerea activității de cercetare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor români și străini la diferite discipline ale Facultății de biologie pentru mai buna lor formare profesională, depunerea de  propuneri de  proiecte de cercetare științifică la licitațiile organizate la Uniunea europeană la  competiția  Biodiversa.
3.8-Activitățile de publicat rezultatele științifice ale experimentelor realizate în cele 2 laboratoare de către membrii echipei Aquaterra în reviste cotate ISI. Realizarea unui parteneriat cu Institutul  Cultural Francez al Ambasadei  Franței la București  , participarea la 3 conferințe  naționale , regionale și obținerea unui microproiect din partea institutului Cultural Francez pentru realizarea salvării de la dispariție a aspretelui( Romanichthys valsanicola) cea mai amenințată specie de pește din Europa, fosila vie a Europei, specie de care noi ne ocupăm de 32 de ani pentru menținerea sa în viață prin acțiuni specifice de conservare, monitorizare a efectivului speciei și măsuri specifice de campanii publice de educație ecologică.
3.9-Planul național de salvare al aspretelui depus la Ministerul Mediului Și Schimbărilor Climatice in  parteneriat cu Fundația Alex Găvan, marele nostru alpinist.Inițiator al  Planului național de salvare al lostriței depus la Min Mediului  Și Schimbărilor Climatice și la Institutul National de Cercetare Dezvoltare   pentru Ingineria Mediului București( lider de contract și susținător al  propunerii)-  plan deja aprobat de către Ministerul  Mediului Și Schimbărilor Climatice. Realizarea parteneriatelor cu mai multe institute de cercetări științifice al Academiei române și Ministerului cercetării pentru realizarea de noi propuneri de teme de cercetare științifică.  Participarea în cadrul Coaliției Natura 2000 la work-shop-uri  de lucru si  acțiuni specifice de lucru pentru modificare a ordonanței 57  cu privire la speciile si habitatele de interes comunitar și în felul acesta sprijinirea cu consultanță de specialitate al ministerului mediului Și schimbărilor Climatice pentru  modificarea benefică a legii în conformitate cu solicitările și cerințele Comisiei Europene de la  Bruxelles.participarea la întrunirea comisiei POPAM si discutarea Planului National Strategic  de Dezvoltare al Acvaculturii ( 15.02.2021) în cadrul Comitetului National De Monitorizare  al POPAM ( Planul National Strategic  de Pescuit Și Acvacultură al UE) unde Aquaterra este membră ca organizație profesională  de cercetare științifică și protecția mediului în acest domeniu  al acvaculturii, conservarea speciilor foarte rare de floră și faună sălbatică .